راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران مهرآباد به سبزوار
دوشنبه 7 بهمن 331,000
سه شنبه 8 بهمن 452,000
پنجشنبه 10 بهمن 217,000
جمعه 11 بهمن 331,000
یکشنبه 13 بهمن 217,000
دوشنبه 14 بهمن 372,000
سه شنبه 15 بهمن 372,000
پنجشنبه 17 بهمن 217,000
جمعه 18 بهمن 372,000
یکشنبه 20 بهمن 217,000
دوشنبه 21 بهمن 452,000
سه شنبه 22 بهمن 331,000
پنجشنبه 24 بهمن 217,000
جمعه 25 بهمن 331,000
یکشنبه 27 بهمن 217,000
دوشنبه 28 بهمن 331,000
سه شنبه 29 بهمن 331,000
پنجشنبه 1 اسفند 217,000
جمعه 2 اسفند 331,000
یکشنبه 4 اسفند 401,000
دوشنبه 5 اسفند 331,000
سه شنبه 6 اسفند 331,000