راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران مهرآباد به بيرجند
چهارشنبه 2 بهمن 684,000
پنجشنبه 3 بهمن 643,000
جمعه 4 بهمن 355,000
شنبه 5 بهمن 273,000
یکشنبه 6 بهمن 315,000
دوشنبه 7 بهمن 315,000
چهارشنبه 9 بهمن 315,000
جمعه 11 بهمن 315,000
شنبه 12 بهمن 241,000
یکشنبه 13 بهمن 326,000
دوشنبه 14 بهمن 470,000
چهارشنبه 16 بهمن 326,000
پنجشنبه 17 بهمن 470,000
جمعه 18 بهمن 470,000
شنبه 19 بهمن 470,000
یکشنبه 20 بهمن 326,000
دوشنبه 21 بهمن 499,000
چهارشنبه 23 بهمن 326,000
پنجشنبه 24 بهمن 470,000
جمعه 25 بهمن 499,000
شنبه 26 بهمن 470,000
یکشنبه 27 بهمن 326,000
دوشنبه 28 بهمن 470,000
چهارشنبه 30 بهمن 326,000
پنجشنبه 1 اسفند 470,000
جمعه 2 اسفند 470,000